Valikko
Parkanon Säästöpankkisäätiö
Käyttöehdot - Parkanon Säästöpankkisäätiö

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Markkinointitietojen rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjän nimi
Parkanon Säästöpankkisäätiö sr
Y-tunnus 0136324-1

Osoite
Parkanon Säästöpankkisäätiö sr

39700 Parkano

Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa
Hanna Tuuri
Puhelin: 041 313 2860
Sähköposti: info@parkanonspsaatio.fi

Rekisterin nimi
Parkanon Säästöpankkisäätiön henkilökontaktirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterissä olevia henkilön kontaktitietoja käytetään Parkanon Säästöpankkisäätiön sr:n tunnettuvuuden edistämistarkoituksessa. Tietoja käytetään lisäksi markkinointitoimenpiteitä ja muuta tiedotusta varten.

Rekisterin tietosisältö
Rekisterin tietosisältö koostuu seuraavista tiedoista. Osa tiedoista on käyttötarkoituksesta riippuen pakollista antaa, jotta asia voidaan käsitellä tarpeenmukaisella tavalla.

  • Henkilön nimi
  • Henkilön yhteys- ja osoitetiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, katuosoite, postinumero)
  • Lisätiedot (henkilön jättämä lisätieto)
  • Muut tunnistetiedot (mm. henkilön julkinen IP-osoite)
  • Seurantatiedot (sähköisten markkinointitoimenpiteiden seurantatiedot)
  • Evästetiedot (lue lisää evästekäytännöstämme)

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilökontaktin itse antamat tiedot, kontaktien syöttämät apuraha- ja avustushakemukseen liittyvät tiedot, sekä verkkopalvelun automaattisesti keräämä analysointia tukeva aineisto.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset tai siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta muiden kuin Parkanon Säästöpankkisäätiö sr:n hyödynnettäväksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot sijaitsevat sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisissa suojatuissa ympäristöissä.

Tarkastus- ja korjausoikeus
Jokaisella rekisteriin tietonsa jättäneellä henkilöllä on oikeus tarkastaa omat rekisteriin tallennetut tietonsa sekä vaatia niiden korjaamista. Korjauspyyntö tehdään sähköpostitse yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen. Pyyntö kohdistetaan oletuksena pyynnön lähettäjän sähköpostiosoitteeseen liitettyihin henkilötietoihin, ellei pyynnön lähettänyttä henkilöä tunnisteta jollain muulla tavalla.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Henkilöllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä, muuta suoramarkkinointia tai markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Mikäli henkilö haluaa kieltää tällaisen toiminnan, hän voi tehdä sen ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostitse.