Valikko
Parkanon Säästöpankkisäätiö

Säädekirja

Säätiö on perustettu säädekirjalla

Säädekirjassa määritellään säätiön tarkoitus, säätiölle tuleva omaisuus ja säätiön säännöt. Voit tutustua säädekirjaan tässä kokonaisuudessaan. Liitteet voit pyytää luettavaksi tarvittaessa.

Avaa säädekirja PDF-muodossa

Etelä-Karjalan Säästöpankki on isäntien kokouksessa 16.1.2014 säästöpankkilain 90 § – 91 § mukaisesti päättänyt luovuttaa kaikki Etelä-Karjalan Säästöpankin varat, velat ja sitoumukset sekä muut oikeudet ja velvollisuudet perustettavalle Etelä-Karjalan Säästöpankki Oy -nimiselle säästöpankkiosakeyhtiölle. Samalla isäntien kokous on säästöpankkilain 92 § mukaisesti päättänyt muuttaa Etelä-Karjalan Säästöpankin säätiöksi.

 

1 Nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Lappeenranta.

2 Tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on säästäväisyyden sekä taloudellisen hyvinvoinnin edistäminen, kulttuurin, tieteen, hyvinvoinnin ja taloudellisen kehityksen tukeminen sekä säästöpankkitoiminnan edellytysten vahvistaminen ja sen perinteen vaaliminen erityisesti Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Etelä-Savon alueella.

3 Säätiölle tuleva omaisuus

Säätiötä perustettaessa sen omaisuus muodostuu perustettavan säästöpankkiosakeyhtiön, Etelä-Karjalan Säästöpankki Oy:n, koko osakekannan muodostavista yhteensä 10.000 osakkeesta, jotka Etelä-Karjalan Säästöpankki saa vastikkeena liiketoimintansa luovuttamisesta Etelä-Karjalan Säästöpankki Oy:lle.

Arvio säätiölle tulevan omaisuuden arvosta on esitetty tämän säädekirjan liitteenä 1 olevassa esteettömän asiantuntijan lausunnossa. Osakkeiden lopullinen arvo on määriteltävissä liiketoiminnan luovutushetkellä, joka on samalla säätiön sekä Etelä-Karjalan Säästöpankki Oy:n rekisteröimispäivä.

Säätiön omaisuudesta kuuluu sitä perustettaessa 6.500 Etelä-Karjalan Säästöpankki Oy:n osakkeen arvoa vastaava määrä peruspääomaan ja 3.500 osakkeen arvoa vastaava määrä käyttörahastoon. Käyttörahastoon tulevat myös säätiön omaisuuden tuotto sekä säätiön saamat lahjoitukset ja muut mahdolliset tulot.

4 Säännöt

Etelä-Karjalan Säästöpankin isäntien kokous on päätöksellään vahvistanut säätiölle

5 Valtuuskunta

Säätiön ensimmäiseen valtuuskuntaan kuuluu 52 jäsentä. Säätiön ensimmäisenä valtuuskuntana toimivat suostumuksensa mukaisesti Etelä-Karjalan Säästöpankin nykyiset isännät sekä hallintoneuvoston jäsenet.

Valtuuskunnan puheenjohtajana toimii Juha Helkala ja varapuheenjohtajina Lasse Malin ja Kari Rikkilä.

Valtuuskunnan jäsenten ensimmäinen toimikausi päättyy, kun säätiön rekisteröimisen jälkeen pidettävä ensimmäinen valtuuskunnan varsinainen kokous on valinnut säätiölle uuden valtuuskunnan. Tuolloin valittavien valtuuskunnan jäsenten toimikausi tulee määrätä niin, että jäsenistä on seuraavien kolmen vuoden aikana vuosittain erovuorossa yksi kolmasosa (1/3).

6 Hallitus

Säätiön ensimmäiseen hallitukseen kuuluu 4 jäsentä. Säätiön ensimmäisenä hallituksena toimii suostumuksensa mukaisesti seuraavat henkilöt:

Raimo Tapani Härmä
Antti Kalevi Rämä
Leena Johanna Väkeväinen
Hannu Pekka Valkeapää

Hallituksen jäsenet nimitetään tehtävään toistaiseksi. Heidän ensimmäinen toimikautensa päättyy säännöissä määrätyllä tavalla, kun valtuuskunta päättää valita säätiölle uuden hallituksen.

7 Asiamies

Säätiön ensimmäisenä asiamiehenä toimii suostumuksensa mukaisesti Etelä-Karjalan Säästöpankin nykyinen toimitusjohtaja Jarmo Kalevi Partanen. Asiamies nimitetään tehtävään toistaiseksi.

Hänen ensimmäinen toimikautensa päättyy säännöissä määrätyllä tavalla, kun säätiön hallitus valitsee säätiölle uuden asiamiehen.

8 Tilintarkastaja

Säätiön ensimmäisenä tilintarkastajana toimii suostumuksensa mukaisesti KPMG Oy Ab (1805485-9), päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Henry Maarala.

Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi, ja hänen tehtävänsä päättyy tarkastettavaa tilikautta seuraavan valtuuskunnan varsinaisen kokouksen päättyessä.

Lappeenrannassa 23. tammikuuta 2014

Jarmo Partanen
Hannu Valkeapää
Pekka Ryynänen
Pekka Ruokonen

Todistavat:
Eija Kraemer
Tiina Talonpoika